Intenzívna včasná liečba minimalizuje následky „Šojrmana“

Máte chybné držanie tela sprevádzané opakovanou bolesťou? Hovorí vám často okolie, nech sa narovnáte? Alebo, že sa hrbíte? Máte výskyt deformity chrbtice v rodine? Jeden alebo viac týchto znakov môže potenciálne u vás alebo vášho dieťaťa značiť Scheuermannovu chorobu či skoliózu, ktoré nezriedka vedú k chronickej bolesti a telesnej dysmorfii.

Prehrať video

Ako chorobu rozpoznať a liečiť?

01

„Stále sa hrbíš! Narovnaj sa. To máš z toho, že si neustále na PC alebo na mobile.“

Pokiaľ mechanické nároky chrbtice počas dospievania predstihnú jej vyzrievanie, dôjde k hyperkyfóze (zaguľateniu) chrbtice a nezriedka aj degeneratívnym zmenám medzistavcových platničiek a stavcov. Scheuermannova choroba je pravdepodobne spôsobená chybou v tvorbe kolagénu pri vývoji stavcov. Ide o prevažne (74 %) genetické ochorenie, ktoré postihuje 0,4 až 8,3 % populácie. Postihuje častejšie chlapcov, ale dievčatá postihuje tiež. Ochorenie môže byť chybne považované za asymptomatické. U značnej časti pacientov však spôsobuje chronické bolesti na širokej škále od miernejších po ťažšie, často s progresívnou tendenciou. U vyšších kriviek hyperkyfózy môže estetická deformita viesť k poruche sebapoňatia vlastného tela. Iba včasnou liečbou v detstve je možné následky ochorenia zmierniť.

Deformitou chrbtice s vyšším výskytom je skolióza, čiže vychýlenie chrbtice do strany. Prejavuje sa postavením hlavy mimo stred tela, prominenciou rebier a rozdielnou výškou ramien, lopatiek a bedier. So Scheuermannovou chorobou zdieľa veľa charakteristík: významný genetický komponent, výskyt u chlapcov i dievčat, progresivitu symptómov alebo nutnosť včasnej diagnostiky a liečby na zmiernenie následkov.

Cieľom našej osvetovej zdravotnej kampane je zvýšiť povedomie o Scheuermannovej chorobe, sekundárne zvýšiť povedomie o skolióze a chybnom držaní tela, a predovšetkým významne podporiť včasnú diagnostiku a liečbu v Českej a Slovenskej republike. Neoddeliteľnou súčasťou je podpora skríningu (ortopedického, röntgenového alebo genetického testovania). Pre dosiahnutie spomínaných cieľov prezentujeme na lekárskych kongresoch a konferenciách, publikujeme články v médiách pre odbornú i bežnú verejnosť, spolupracujeme s lekárskymi organizáciami, kontaktujeme lekárske fakulty a nemocnice.

Kampaň prebieha v spolupráci so 🔗 Scheuermann’s Disease Fund, 🔗 organizáciou Mladí lekári,🔗 Inštitútom komunikačných štúdií a žurnalistiky FSV UK, 🔗 Katedrou marketingovej komunikácie a PR FSV UK a špecialistami.

🔗 Váš finančný príspevok, ktorý si nesmierne vážime, prispeje k realizácii výskumu dlhodobých následkov ochorenia a efektivity včasnej liečby. Len vďaka nim sa nám môže podariť preukázať závažnosť ochorenia a jeho liečiteľnosť v detstve a docieliť ku globálnej zmene v starostlivosti pre detských i dospelých pacientov.

0

príspevky v médiách

0

kongresy a semináre

0

spolupracujúce organizácie

02

Nie každý „Scheuermann“ sa prejavuje hyperkyfózou v hornej časti hrudnej chrbtice. Rozlišujeme 4 základné typy.

Ochorenie sa vyskytuje v troch štádiách. V poslednom štádiu už nemožno následky zmierniť.

01

FLORIDNÉ ŠTÁDIUM

9 AŽ 12 ROKOV

V tejto fáze sa ochorenie môže prejavovať okrem iného rigidnou hyperkyfózou (okrem prejavu bez hyperkyfózy), svalovými zmenami, zvýšenou únavou, sekundárnou skoliózou, skrátením hamstringov, event. texaskovým postojom, obmedzením pružnosti chrbtice a bolesťami pri chybnom držaní tela. Na röntgene však ešte nenájdeme degeneratívne zmeny. Následky choroby možno minimalizovať.

02

ŠTÁDIUM DEFORMÍT

13 AŽ 16-18 ROKOV

V tejto fáze sa ochorenie môže prejavovať okrem iného rigidnou hyperkyfózou (okrem prejavu bez hyperkyfózy), svalovými zmenami, zvýšenou únavou, sekundárnou skoliózou, skrátením hamstringov, event. texaskovým postojom, obmedzením pružnosti chrbtice a bolesťami pri chybnom držaní tela. Na röntgene možno vidieť prebiehajúce degeneratívne zmeny – zníženie výšky medzistavcových platničiek, Schmorlove uzly, nerovnosti krycích plôch stavcov, klinovité stavce. Následky choroby možno čiastočne zmierniť.

03

ŠTÁDIUM NÁSLEDKOV

16-18+ ROKOV

V tejto fáze sa ochorenie môže prejavovať okrem iného rigidnou hyperkyfózou (okrem prejavu bez hyperkyfózy), svalovými zmenami, zvýšenou únavou, sekundárnou skoliózou, skrátením hamstringov, event. texaskovým postojom, obmedzením pružnosti chrbtice a chronickou bolesťou (okrem asymptomatických pacientov). Na chrbtici je možné vidieť prebehnuté degeneratívne zmeny. Následkom choroby už nemožno zabrániť. U vybranej časti pacientov je možné zlepšiť kvalitu života operáciou, avšak tá so sebou nesie riziká a jej výsledky nie sú vždy zaručené.

03

Včasná diagnostika je základom úspešnej liečby ochorení. Aj dospelí však môžu profitovať zo správnej diagnózy a vhodne nastavenej algeziologickej liečby.

DIAGNÓZA

1.
Adamsov test

Pacient vyzlečie vrchnú časť oblečenia. Ruky má pozdĺž tela. Nohy má natiahnuté a pri sebe. Potom sa začne predkláňať v páse, až dosiahne vodorovnú pozíciu chrbtice. Zdravotník alebo rodič stojí za chrbtom pacienta a kontroluje zvýšenú kyfózu.

Bežné je využitie testu pri skolióze. Zdravotník alebo rodič tu hľadá vychýlenie chrbtice a rozdielne výšky a tvary na ľavej a pravej strane chrbtice.

⚠️ Pozor na nevýrazné krivky, ktoré môžu byť zložito rozpoznateľné!

2.
Reklinačný test

Pacient leží na bruchu s rukami podkladajúcimi čelo. Potom zdvihne hlavu a hornú časť trupu. Lekár sa snaží za pomoci uchopených paží o aktívne zdvihnutie paží pacienta a celej hornej časti trupu. Zhliadnutím a príp. tlakom na vrchol hyperkyfózy sleduje schopnosť jej nápravy.

3.
RTG vyšetrenie

RTG snímka dlhého formátu z bočného pohľadu v stoji preukáže prítomnosť:

hyperkyfózy (okrem prejavu bez hyperkyfózy), pokiaľ ide o floridné štádium

alebo

hyperkyfózy (kromě projevu bez hyperkyfózy) a event. degenerativních změn, pokud se jedná o stádium deformit nebo stádium následků

Aké sú rozdiely medzi Scheuermannovou chorobou a chybným držaním tela?

Morbus Scheuermann

✔️ Rigidná kyfóza
✔️ Obmedzená pružnosť (dynamika) chrbtice
✔️ Bolesti (vrátane ponámahových)
✔️ Zvýšená únava
✔️ Sekundárna skolióza
✔️ Skrátené hamstringy
✔️ Dedičnosť 74 %

Chybné držanie tela

❌ Flexibilná kyfóza
❌ Dobrá pružnosť (dynamika) chrbtice
❌ Bez bolesti (aj ponámahových)
❌ Bez zvýšenej únavy
❌ Bez sekundárnej skoliózy
❌ Bez skrac. hamstringov
✔️ Dedičná zložka

Na čo ďalšie pri diagnostike nezabudnúť?

 •  ⚠️ Pozor na prejav ochorenia so žiadnou alebo nízkou hyperkyfózou. Tu je obzvlášť dôležité zvážiť aj ďalšie rozdiely medzi Scheuermannovou chorobou a chybným držaním tela.
 •  ⚠️ Užitočným poznávacím znamením u detí je prítomnosť chybného držania tela, ktoré zároveň sprevádza bolesť. Bežné chybné držanie tela u detí väčšinou bolesti nespôsobuje.
 • ⚠️ Je vhodné sa zamyslieť, či sa v rodine neobjavujú aj dlhodobé bolesti chrbta bez potvrdenej príčiny. Ochorenie nemuselo byť doposiaľ v rodine diagnostikované, ale napriek tomu sa geneticky prenáša.
 • ⚠️ Aj keď sa potvrdí, že nejde o štrukturálnu chybu, ale iba o chybné držanie tela, neznamená to, že ho nie je potrebné liečiť. Chybné držanie tela u detí je prediktorom bolestí chrbta v dospelosti.
 • Dieťa nemusí trpieť žiadnou bolesťou. Symptómy sa môžu prejaviť až v dospelosti. Detského pacienta bez bolesti je preto nutné liečiť tiež.
 • Niekedy sa môže stať, že je Scheuermannova choroba zamenená za rastové bolesti. Rast ako príčina detských bolestí nebol preukázaný.

LIEČBA

Na čo ďalšie pri liečbe nezabudnúť?

 •  ⚠️ Detskí pacienti majú všeobecne na dlhodobú a intenzívnu liečbu chýb chrbtice nízku motiváciu. Je úplne kľúčové, aby rodičia svoje deti v tomto ohľade podporili. Nedostatok motivácie sa môže vyskytovať aj u dospelých pacientov.
 • ⚠️ Samotné pozorovanie pacienta alebo samotná korzetoterapia sú nevhodnými liečebnými prístupmi!
 • Pre dospelých pacientov je vhodným prístupom komplexná algeziologická liečba, ktorá sa skladá z medikácie (neopiodná pri miernejších bolestiach, opioidné a liečebné konope pri závažnejších bolestiach, v niektorých krajinách regulovaný lekársky kraťom (v SR zakázaný), svalové relaxanty, antidepresíva pre depresiu vyplývajúce z následkov ochorenia, stálej špecializovanej rehabilitácie celej chrbtice a tela, fyzikálnej liečby (napr. EMS/TENS), intervenčných zákrokov a psychologickej liečby (vrátane mindfulness). Niektorí pacienti odporúčajú autotrakčné (inverzné) lehátko, vyhrievacie podložky, masážne valce, ošetrenie spúštových bodov, masáže alebo kryoterapiu. Vybraní pacienti môžu významne profitovať zo spondylochirurgickej korekcie, aj keď so sebou nesie riziká a jej výsledky nie sú zaručené. V prípade najzávažnejšej bolesti je možné do chrbtice implantovať stimulátor.
04

Kolem onemocnění se mohou vyskytovat nejasnosti. Pojďme si je objasnit.

Časť pacientov je asymptomatická. Značná časť však trpí bolesťou na širokej škále od miernejších po ťažšie.

Celková prevalencia bola vyčíslená na 2,8 %. U mužov je prevalencia 3,6 % a u žien 2,1 %. Ochorenie teda postihne každého 28. muža a každú 48. ženu.

Následky choroby je možné pri záchyte vo floridnom štádiu minimalizovať, pri záchyte v štádiu deformít sa im dá zabrániť aspoň čiastočne. Lieči sa intenzívnou rehabilitáciou celej chrbtice. Medzi rehabilitačné metódy dostupné v SR patrí metóda podľa Schrothovej, Brunkow, Brügger, Klapp, DNS alebo SM Systém. Je zakázaná nadmerná záťaž na chrbticu vrátane súťažného športu. Pokiaľ sa ochorenie nedarí nedarí vyriešiť konzervatívne, je možné zvážiť operatívne riešenie.

Významnú úlohu v liečbe zohráva intenzívna, každodenná rehabilitácia. Zakázaná je iba nadmerná záťaž na chrbticu vrátane súťažného športu.

Nebol uznaný vzťah medzi krivkou hyperkyfózy a bolesťou. Bolesť spôsobujú degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a stavcov. V niektorých prípadoch môže vysoká krivka spôsobiť neurologické problémy. Výnimočne pri extrémnych krivkách stláča vnútorné orgány a môže byť aj životu nebezpečná.

Včasná a intenzívna liečba je dôležitá pre zmiernenie neskorších následkov, hoci nezábavná sa môže zdať. Je preto dôležité vytvoriť alianciu medzi lekárom, pacientom a jeho rodičmi.

Scheuermannova choroba, podobne ako skolióza (vychýlenie chrbtice do strany), môže mať oneskorený nástup symptómov. Aj dieťa, ktoré netrpí žiadnou bolesťou, môže v dospelosti trpieť závažnou a progresívnou bolesťou.

Významnú úlohu zohráva pri liečbe aj intenzívna rehabilitácia. Korzetoterapia má tiež svoju dôležitú úlohu, avšak najvyššia efektivita sa dosiahne spojením rehabilitácie s korzetoterapiou.

K rozvoju ochorenia môžu prispieť aj environmentálne vplyvy. Má však výrazný genetický podklad – dedičnosť bola vypočítaná na 74 percent.

Existuje forma s miernou alebo dokonca žiadnou hyperkyfózou (guľatým chrbtom). Rovnako existujú formy s vrcholom kyfózy v dolnej časti hrudnej chrbtice alebo bedrovej chrbtici, ktoré nemusia vždy na prvý pohľad vyvolávať dojem typického okrúhleho chrbta.

Nebolo preukázané, že by príčinou bola „lenivosť“ detí, napr. v podobe sedenia pri počítači. Naproti tomu bol preukázaný významný vplyv genetických faktorov. Ochorenie už samo o sebe znamená pre deti psychickú záťaž, nielen z dôvodu bolestí, ale aj z estetických dôvodov – výrazná hyperkyfóza sa môže stať zdrojom problémov s bodmi imidžu. Obviňovanie detí môže túto záťaž ešte zvyšovať.

Je pravda, že ochorenie postihuje viac chlapcov ako dievčatá. Ale dievčatá postihuje tiež, a to v prevalencii 2,1%. Trpí ním teda každé 48. dievča.

Neskorá diagnóza Scheuermannovej choroby u vášho dieťaťa môže viesť k pocitom viny. Je dôležité však mať na pamäti, že mnoho rodičov Scheuermannovu chorobu u svojho dieťaťa neobjaví. Len málokomu napadne, že hrbiace sa dieťa netrpí obyčajným chybným držaním tela, ale štrukturálnym ochorením chrbtice.

Prítomnosť diagnózy v rodine, hyperkyfóza nad 40°, obmedzená dynamika chrbtice, bolesti chrbta (najmä po námahe), zvýšená únava, predsunutá hlava, predsadené ramená, ploché nohy, prepadnutý hrudník, mierna až stredná skolióza (esovité stočenie chrbtice) skrátenie harmstringov, event. texaskový postoj – to všetko sú znaky, ktoré môžu na diagnózu vyvolať podozrenie aj pred začiatkom degeneratívnych zmien. Ďalej si treba uvedomiť, že drvivá väčšina detí s chybným držaním tela netrpí bolesťami. Pokiaľ má dieťa chybné držanie tela s bolesťami, vyvoláva to podozrenie na štrukturálnu vadu.

V niektorých prípadoch sa guľatý chrbát nemusí objaviť. Medzi ďalšie znaky patrí obmedzená dynamika chrbtice, bolesti pri chybnom držaní tela, história ochorení v rodine, bolesť chrbta alebo krku (najmä po námahe), predsunutá hlava, predsadené ramená, prepadnutý hrudník, ploché nohy, mierna až stredná skolióza (esovité stočenie chrbtice) , svalové zmeny alebo event. texaskový postoj. Dôležité je nezabúdať, že pokiaľ má dieťa chybné držanie tela a zároveň bolesti, v drvivej väčšine prípadov to signalizuje štrukturálnu vadu. Chybné držanie tela u detí totiž obvykle býva bezbolestné.

Mírná až střední skolióza se často vyskytuje u Scheuermannovy choroby jako sekundární diagnóza. Skolióza má vyšší výskyt než Scheuermannova choroba, proto je ve větším povědomí mezi zdravotnickými profesionály.

Chybné držanie tela je u detí časté. Aj preto môžu niekedy uniknúť prípady, keď sa za chybným držaním v skutočnosti skrýva závažná štrukturálna porucha. Užitočným poznávacím znakom je prítomnosť chybného držania tela s bolesťami. Chybné držanie funkčného pôvodu totiž býva u detí bezbolestné.

Sorensenove kritériá stanovujú pre diagnózu Scheuermannovej choroby klinovitosť od 5°. Táto klinovitosť je však nepatrná a preto môže ľahko uniknúť. Navyše, vo floridnom štádiu choroby nemusí byť pritom klinovitosť žiadna.

Z finančných, kapacitných a bezpečnostných dôvodov nie je možné v súčastnosti zasielať každého pacienta na rentgen, počítačovú tomografiu alebo magnetickú rezonanciu. Je možné, že rentgenový alebo genetický screening bude v budúcnosti zavedený, avšak doposiaľ neexistuje v žiadnej zemi sveta. Pokiaľ máte u vás alebo vašeho dieťaťa podozrenie na vadu chrbtice, neváhajte svoje obavy lekárovi zdôrazniť či využiť druhý názor iného lekára.

Na problematiku Scheuermannovej choroby sa zameriavajú ortopédi, a to najmä ortopédi so špecializáciou na vady chrbtice. Špecializovaným centrom pre diagnostiku a liečbu Scheuermannovej choroby je v Českej republike Ortopedická klinika FN Brno a Spondylochirurgická klinika FN Motol, a na Slovensku Ortopedické oddelenie FN Žilina a Ortopedická klinika NÚDCH.

Nie je vedecky potvrdené, že bolesti u detí môže spôsobovať rast.

Bežne je možné operáciu zvážiť pri krivkách hyperkyfózy nad 65° až 90°. Bolesť je však na veľkosti krivky nezávislá, spôsobujú ju degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a stavcov. V ojedinelých prípadoch možno uvažovať o operačnej korekcii aj pri nižších krivkách hyperkyfózy. Platí to najmä, ak sa vrchol hyperkyfózy nachádza v dolnej časti hrudnej chrbtice alebo bedrovej chrbtici. Nevyhnutnou sa operácia stáva, ak má pacient neurologický deficit.

Vždy záleží na individuálnom prípade, ale všeobecne platí, že komplexnou konzervatívnou liečbou je možné dosiahnuť zníženie fyzickej i psychologickej bolesti. Konzervatívna liečba obsahuje napr: neopiodnú medikáciu, opiodnú medikáciu, lekárske konope, v niektorých krajinách regulovaný lekársky kratom (v SR zakázaný), rôzne procedúry (napr. epidurálna injekcia), psychoterapiu, mindfulness, pravidelnú rehabilitáciu chrbtice a celého tela , fyzikálnu terapiu, masáže, ošetrenie spúšťových bodov, akupunktúru, masážny valec, vyhrievacie podložky, autotrakčné/inverzné lehátko, kryoterapiu a ďalšie. V najzávažnejších prípadoch je možné implantovať do chrbtice stimulátor.

Nezabúdajte, že v tom nie ste sami. V pacientskych skupinách (pozri nižšie na stránke) sa môžete inšpirovať príbehmi a skúsenosťami ostatných pacientov.

Spondylochirurgická korekcia Scheuermannovej choroby býva indikovaná len u niektorých pacientov a môže byť riziková. V porovnaní so spondylochirurgickou korekciou skoliózy môžu závažné komplikácie nastať takmer 4x častejšie. Komplikácie môžu nastať v rámci operácie alebo roky po nej, napr. v podobe urýchlenej degenerácie chrbtice nad a pod operovaným úsekom. Nie je tiež vždy zaručené, že chronické bolesti sa zmenšia. Výsledok operácie sa pohybuje na škále od úplného vymiznutia bolesti až po jej zhoršenie. V prípade, že Scheuermannova choroba spôsobuje závažné bolesti alebo neprijateľné problémy s bodmi imidžu, možno však o operácii za splnenia určitých podmienok uvažovať. Významnú úlohu zohráva rozsah postihnutia. Vždy záleží na posúdení konkrétneho prípadu.

Scheuermannova hyperkyfóza, Scheuermannova choroba, štrukturálna kyfóza alebo juvenilná osteochondróza – tieto pojmy označujú jedno ochorenie.

Môže sa stať, že štrukturálna hyperkyfóza (Scheuermannova choroba) je považovaná len za posturálnu (funkčnú) hyperkyfózu. Platí to najmä v prípade, keď prebieha floridná fáza ochorenia a na röntgene nie sú prítomné výrazné degeneratívne zmeny. V prípade neistoty navštívte ortopéda so špecializáciou na vady chrbtice. Môžete využiť aj druhý názor.

Degeneratívne zmeny hrudnej chrbtice, napr. výrezy alebo osteochondróza platničiek, nebývajú časté. Je to preto, že hrudná chrbtica je za obvyklých podmienok najmenej namáhanou časťou chrbtice – jej hlavnou úlohou je chrániť vnútorné orgány. Scheuermannova choroba však tvorí výnimku. Pri včas neliečenom ochorení môže byť hrudná chrbtica predčasne degenerovaná.

Je pravda, že po 18. roku života už nehovoríme o Scheuermannovej chorobe, ale o stave po prebehnutej Scheuermannovej chorobe. Následky však zostávajú celoživotne.

Určitá miera degenerácie medzistavcových platničiek s narastajúcim vekom je bežná. Pokiaľ ale táto miera degenerácie nezodpovedá konkrétnemu veku pacienta, jedná sa o chorobný proces, ktorý môže viesť k bolestiam v širokom rozsahu závažnosti. Je bežné, že pacienti so Scheuermannovou chorobou majú mieru degenerácie platničiek zodpovedajúcu o desiatky rokov starším pacientom. Dospievajúce deti za bežných okolností trpia len úplne minimálnou degeneráciou.

PRÍBEHY

05

Nie ste v tom sami. Prečítajte si skutočné príbehy ľudí, ktorí sa s ochorením stretávajú.

Všetky príbehy možno nájsť 🔗 tu.

07

Skolióza je vada chrbtice s vyšším výskytom. Prejavuje sa vychýlením chrbtice do strany. Vyžaduje tiež včasnú liečbu pre minimalizáciu následkov v dospelosti.

Skolióza je najčastejšia deformita chrbtice. Prejavuje sa vychýlením do strany o 10° a viac. Najčastejšie sú hrudné alebo bedrové krivky. Postihuje viac dievčatá, ale chlapcov postihuje tiež. Hoci sa používa termín „idiopatická skolióza“, genetický vplyv je značný. Na diagnostiku sa používa (podobne ako pri Scheuermannovej chorobe) Adamsov test, pri ktorom lekár alebo rodič sledujú rozdielnu výšku a tvar ramien, lopatiek, bedier a prominenciu rebier. Niekedy sa môže mierna skolióza vyskytovať pri Scheuermannovej chorobe sekundárne.

Skolióza vyžaduje včasnú diagnózu a komplexnú liečbu pre minimalizáciu následkov v dospelosti. Vážnejšie skoliózy môžu zasahovať do dychových, srdcových aj gastrointestinálnych funkcií. Aj v dospelosti môžu prejavy ochorenia progredovať. V prípade závažných kriviek možno uvažovať o operačnej liečbe – fúzii. Revolučným prístupom je Vertebral Body Tethering (VBT), ktorý ako prvý umožňuje operačnú liečbu bez fúzie.

🔗 Ako rozpoznať skoliózu pri pohľade (manuál)
🔗 Viac informácií o skolióze (Bc. Lukáš Tóth)

Prečítajte si skutočné príbehy ľudí so skoliózou.

Všetky príbehy možno nájsť 🔗 tu.

KONTAKT

08

Chcete sa poradiť ohľadom Scheuermannovej choroby alebo skoliózy? Chcete získať mediálne vyjadrenie? Zaujíma vás čokoľvek iné? Sme tu pre vás!

  Sľubujeme vám, že všetky vaše informácie zostanú dôverné.

  Kontaktujte nás cez formulár alebo na našom e-maile.

  E-MAIL SLOVENSKEJ KAMPANE
  info@scheuermannova-choroba.sk

  E-MAIL SD FUND (LEN V AJ)
  info@sdfund.org

  TEL. ČÍSLO SD FUND (LEN V AJ)
  +1 724 436 1271

  ADRESA SD FUND (LEN V AJ)
  PO Box 972
  Mcmurray, PA 15137
  United States