Jún, mesiac skoliózy: Prispejte teraz na transparentný účet 267830599/0600 (EUR) alebo 267452962/0600 (CZK) pre výskum Scheuermannovej kyfózy a skoliózy!